Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

21 lutego – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 6 =
1
"A niechaj narodowie wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język mają."
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego) – coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO 17 listopada 1999 roku. Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 roku pięciu studentów uniwersytetu w Dhace zginęło podczas demonstracji w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego. Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem. Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.

Od 1950 r. zanikło na świecie 250 języków. Atlas Języków Zagrożonych wymienia w Polsce dziewięć języków zagrożonych wyginięciem: kaszubski, dolnosaksoński, białoruski, poleski, romski, rusiński, słowiński, wilamowski oraz jidysz. Najsilniej zagrożony jest należący do grupy języków zachodniogermańskich wymysiöeryś, czyli język wilamowski, którym posługuje się zaledwie około 70 starszych mieszkańców Wilamowic koło Bielska Białej.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego marka Nadwyraz.com, promująca poprawną polszczyznę i literaturę polską, we współpracy z portalem Polszczyzna.pl już po raz trzeci zbadała jakość języka ojczystego w przestrzeni internetowej. Zachęcamy do zapoznania się z, niezbyt optymistycznym zresztą,
raportem 100 najczęściej popełnianych błędów w Internecie w 2020 r.

 
powrót