Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Program Międzynarodowego Dnia Tolerancji 2019

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
2 + 4 =
zdjęcie
Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem...
Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja - wartość, która czyni możliwym pokój - przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.

Dzień Tolerancji powinien być okazją do refleksji nad naszymi postawami wobec "innych". Szczególnie ważne wydają się wszystkie działania podejmowane przez młodzież i kierowane do młodzieży. Wiele krajów w coraz większym stopniu charakteryzuje się różnorodnością kulturową, rasową i etniczną. Jest to sytuacja, która sprzyjać może zjawiskom związanym z nietolerancją. Wpływanie na kształtowanie właściwych postaw, sprzyjających harmonijnemu rozwojowi społeczeństwa, jest zadaniem, które powinny stawiać przed sobą władze, szkoły i media.

Poniżej prezentujemy program Międzynarodowego Dnia Tolerancji w naszej szkole.
 
                       Data Działanie
 
Opis
9 grudnia 2019r. Godzina wychowawcza Zajęcia z wychowawcą, podczas których podjęte zostaną zagadnienia związane z tolerancją, akceptacją odmienności, poszanowaniem praw innych (pomocą służą scenariusze). Wychowawcy zapoznają uczniów z ze szkolnym programem Międzynarodowego Dnia Tolerancji.
 
9-13 grudnia 2019r. „Tablica dobrych myśli
i pozdrowień”
Uczniowie oraz nauczyciele umieszczają słowa podziękowań, dobre myśli, pozdrowienia itp. na specjalnie przeznaczonej do tego tablicy wywieszonej w szkole.
 
10 grudnia 2019r.
 
 
 
„Dzień życzliwych słów” Dzień, w którym w sposób szczególny dbamy o postawę życzliwości wobec innych poprzez stosowanie słów takich jak: proszę przepraszam, dziękuję.
11 grudnia 2019r. Ostateczny termin oddania prac konkursowych Uczniowie oddają plakaty wykonane w ramach konkursu „Tolerancja na co dzień”.
 
12  grudnia 2019r. „Tolerancja jest modna” Uczniowie i nauczyciele akcentują swoją identyfikację z postawami tolerancyjnymi poprzez ubiór. Zakładają w tym dniu element stroju w kolorze zielonym.
 
13 grudnia 2019r. Wystawa prac konkursowych Na korytarzu zostają wywieszone najlepsze prace.
powrót