Szkoła Podstawowa nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim
im. Henryka Sienkiewicza

Wyjątkowy projekt w naszej szkole

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
6 + 2 =
zdjęcie
W tym roku, w związku z setną rocznicą śmierci patrona naszej szkoły, Henryka Sienkiewicza, realizować będziemy szczególny projekt...
MIĘDZYPRZEDMIOTOWY PROJEKT EDUKACYJNY „WIELOASPEKTOWOŚĆ ŻYCIA I TWÓRCZOŚCI HENRYKA SIENKIEWICZA” REALIZOWANY W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA w PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM w ROKU SZKOLNYM 2015/2016.

Adresat projektu
Projekt adresowany jest do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

Koordynatorzy projektu

Nauczyciel bibliotekarz- Małgorzata Grzybek (autor projektu) i nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego - Katarzyna Żyra (odpowiedzialna za pozyskanie sponsorów do nagród konkursowych).

Organizatorzy konkursów międzyprzedmiotowych:

- nauczyciele nauczania wczesnoszkolnego: kl. I- Beata Czuba, kl. II- Małgorzata Przybył, kl. III- Katarzyna Niewiadomska,
- nauczyciel języka polskiego: Sylwia Kindilhi,
- nauczyciel języka angielskiego: Dagmara Okońska- Spas,
- nauczyciel przyrody: Barbara Krawczyk,
- nauczyciel zajęć komputerowych: Mariusz Danielak,
- nauczyciel wychowania fizycznego: Izabela Jeż.
 
Termin realizacji projektu
Kwiecień - czerwiec 2016 r.

Cele projektu

Cel główny:
rozwijanie zainteresowań, pielęgnowanie talentów uczniów poprzez szeroką popularyzację utworów Henryka Sienkiewicza

Cele szczegółowe:
 • zapoznanie uczniów z sylwetką patrona szkoły
 • propagowanie i kultywowanie tradycji szkoły związanej z patronem
 • realizacja ogólnoludzkich wartości takich jak: prawda, dobro, piękno, praca, umiłowanie Ojczyzny
 • rozbudzanie zainteresowań twórczością Henryka Sienkiewicza oraz czerpanie z niej wzorców
 • rozwijanie zdolności w aktywnym i twórczym zdobywaniu wiedzy
 • rozwijanie samodzielności, przedsiębiorczości i poczucia odpowiedzialności
 • kształtowanie postaw aktywnego udziału w życiu szkoły
 • prezentacja pracy szkoły na forum środowiska lokalnego

Treści
 • korzystanie z różnych źródeł informacji (dokumentów, encyklopedii, Internetu, dzieł literackich Henryka Sienkiewicza)
 • syntetyzowanie poznanego materiału: scalanie zebranych informacji w problemowe całości
 • poznanie ogólnoludzkich wartości humanistycznych, jak: prawda, dobro, piękno, praca, umiłowanie Ojczyzny, czerpiąc wzorce z twórczości patrona
 • fascynacja twórczością patrona pomimo zmieniających się warunków społecznych, politycznych, gospodarczych oraz upływu lat
 • czerpanie wzorców z tego, co dobre i święte: miłości do Boga, człowieka i Ojczyzny, wierności, odpowiedzialności, heroizmu

Metody
 • podająca (pogadanka, opowiadanie)
 • problemowa (praca z książką, wykorzystanie zasobów multimedialnych)
 • aktywizująca (burza mózgów)
 • eksponująca (prezentacja multimedialna, Sleeveface)
 • programowa (z użyciem komputera)
 • praktyczna (konkursy)

Przewidywane rezultaty
 • znajomość najważniejszych faktów z życia i twórczości Henryka Sienkiewicza
 • reprezentowanie przez uczniów określonych postaw i ciągłej pracy nad sobą
 • rozwijanie zainteresowań własnych, pielęgnowanie talentów
 • wykształcenie umiejętności zdobywania informacji z różnych źródeł
 • rozbudzenie wrażliwości estetycznej, wyobraźni oraz kreatywności
 • pogłębienie wiedzy przedmiotowej
 • wyeksponowanie prac uczniów oraz ogłoszenie wyników konkursów podczas Dnia Patrona Szkoły

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE W TYM MIEJSCU.
powrót